Výška oplocení

Pokud se budete rozhodovat o výšce plotu, je třeba dodržet rovnováhu mezi velikostí zahrady a velikostí a výškou domu. Oplocení do výšky 1 m je nenápadné a při vhodné výsadbě jej skoro nezpozorujeme. Vhodné je především do přírodního prostředí. Jeho ochranný účinek je však nepatrný. Plot vysoký do 150 cm tvoří jasné ohraničení, ale oku ještě nepřekáží. Plot nad 150 cm už působí prostoro-tvorně a při výšce 170 cm a více je už pohledovou bariérou zvonku. Zevnitř ho většinou maskujeme výsadbou, ale i tak působí jako vnímatelný pás stěny. Navíc může větší části plochy stínit, hlavně ráno a v podvečer a také na jaře a na podzim. Výška plotu je důležitá i při svahovitých pozemcích, hlavně tehdy, když je oplocení položeno níže než dům. Kvůli pohledové zábraně by byl někdy potřeba vyšší plot, než je to konstrukčně možné, proto v takovém případě sestavíme pohledovou bariéru z pevného oplocení doplněného zelení.

Pletivový plot

Oplocení je součástí obydlí od nejstarších časů. Dnes už neexistuje žádný diktát při výběru materiálu nebo při výšce konstrukce. To, jaké budou a jestli ještě budou, vychází z vnitřního pocitu a z potřeby bezpečí jednotlivých kultur. Jako kůl v plotě – asi takto by působil plot v některých zahraničních příměstských oblastech, kde ztratil význam. A přece tu díky rozmístění zeleně a vhodné architektuře působí pozemky útulně a celé čtvrti rodinných domů tvoří jeden celek. Proč jsou potom ploty pořád zajímavé a proč je chceme?

Hlavně na méně exponovaných částech (například mezi dvěma sousedními zahradami) můžeme použít i pletivový plot. Důležité je, aby byl dokonale postavený a napnutý. Platí, že čím je plot vyšší, tím musí být sloupek pevnější. Čím jsou sloupky na ploty pevnější, tím je pevnější celý plot. Moderní pletivové ploty tvoří jednoduchou skládačku a jejich montáž opravdu není složitá. V předpokládané rovině plotu se rozvrhnou a vyhloubí v půdním profilu jámy na základové patky sloupků a vzpěr. Sloupky na plot by měli mít osovou vzdálenost mezi 2 až 2,5 metry. Ukotvení sloupku v patce je přibližně 50 cm. Sloupky by měly vyčnívat ze země v délce, která odpovídá výšce pletiva plus asi 4 cm tak, aby bylo možné vzhledem na terénní nerovnosti umístit pletivo mezi povrch půdy a čepičku sloupku. Sloupky na plot se zabetonují a beton se nechá ztvrdnout. Plot začíná krajním sloupkem, pokračuje průběžným a ukončí se koncovým sloupkem, přičemž krajní a koncový sloupek mají jednu vzpěru, průběžně jsou zapřeny souměrně z obou stran. Na rohy jsou určeny rohové sloupky. Vzpěra se přichytí ke sloupku háčkem, což má oproti objímce své výhody. Na delších úsecích se plot zpevní tím, že každých 25 metrů se průběžný sloupek zajistí vzpěrou.

Svařované sítě – průmyslové oplocení

Na trhu jsou již také svařovaná pletiva, která při montáži nevyžadují použití napínacích drátů, protože každý nosný vodorovný drát je současně i napínací. Role pletiva se rozvine a vyrovná podél plotu na upínací straně sloupků. Začátek role se postaví k prvnímu sloupku tak, aby průhyby vodorovných drátů směřovaly směrem dolů. Okraj pletiva se upevní na počáteční sloupek svorkami a kleštěmi BEKACLIP ve vzdálenosti přibližně 25 až 30 cm po celé výšce pletiva. Je třeba dbát na to, aby svorky zachytily vodorovný i svislý drát pletiva současně a podle možností střídali svůj sklon k vodorovné rovině. Pletivo se tahem rukou předběžně napíná a postupně přichytává k dalším sloupkům. „Došponuje“ se pomocí napínacích kleští. Na nerovném terénu je třeba dělat odskoky. V místě odskoku se použije jeden sloupek se dvěma vzpěrami, který je delší o výškový rozdíl odskoku. Pletivo je potom třeba v tomto místě rozstřihnout a oba konce přisvorkovat vzájemně výškově posunuté. Při plynulém stoupání, resp. klesání terénu je možné podle konkrétních podmínek připevnit pletivo na svislé sloupky rovnoběžně se sklonem terénu. V tomto případě je potřeba, aby sloupky přečnívaly nad zemí v délce větší, než je výška pletiva.Sloupky na plot menu

Kontakt:

Sloupky na plot nabízí:

Sloupky na plot

Potřebujete oplotit pozemek ? U nás nakoupíte veškerý sortiment ke stavbě oplocení. Máme  poplastované pletivo, veškeré dráty,  sloupky na plot, podhrabové desky a ostatní potřebný sortiment.

Oplotíme také hřiště nebo tenisové kurty.

Naši partneři: